Hemmets verksamhetsidé

Hemmet är ett litet servicehus med bostäder för ca 50 pensionärer. På Hemmet känner personalen och pensionärerna varandra. Vi verkar i ett vackert hus som ligger centralt beläget intill Observatorieparken i centrala Åbo. På Hemmet inreder pensionärerna sina egna bostäder med egna möbler och kära föremål.

Vi erbjuder trygghet och yrkeskunnig personal dygnet runt, samt vård och omsorg enligt pensionärens egna behov. Vår verksamhet drivs på svenska.