Allsång med Benny Törnroos

https://www.facebook.com/events/1457921760912126/ Allsångsstunden ingår som en del av svenska veckans program i Åbo och arrangeras av Svenska Finlands folkting i samarbete med den lokala arbetsgruppen. Sångstunden tillsammans med barn ingår som en av Luckans kulturkarameller för barn. Vi tackar för programmet! Kl. 10.30 på Annahemmet (tillsammans med barn, förfrågningar om ströplatser riktas till Luckan i Åbo) [...]