Personalmöte

Infomöte för Hemmets personal 9.1 kl. 13-14. Information om aktuella saker (vi kan vara svåra att nå under den här timmen).