Hörselrådgivning av Svenska hörselskadade i Åboland

Rådgivningen hålls i Annahemmets kabinett