Ofta ställda frågor2018-01-05T11:52:45+02:00
Hur hjälper Hemmet mig med flytten?2018-01-09T11:43:06+02:00

Svar: När du flyttar till Hemmet hjälper vi dig att göra adressändring till posten och flyttanmälan till magistraten. Din lägenhet möblerar du med egna möbler och kära föremål, förutom sängen som finns färdigt. I anslutning till flytten hålls också ett inflyttningssamtal – allt för att du ska komma in i din nya tillvaro så smidigt som möjligt.

Vad händer om jag och min partner har mycket olika stora vårdbehov?2018-01-05T12:03:02+02:00

Svar: Varje människa och varje livssituation är unik. På Hemmet strävar vi efter att hitta de lösningar som passar just er för ett trivsamt liv i ert nya hem. Även om ett par har mycket olika vårdbehov behöver ett boende i dubblett på samma avdelning inte uteslutas per automatik, många faktorer påverkar och lösningarna kan se olika ut.

Det finns förstås också möjlighet att bo på olika avdelningar och att hälsa på varandra på dagarna om ett boende på samma avdelning av någon anledning inte är det bästa alternativet.

Hur stora är Hemmets lägenheter?2018-01-05T10:36:29+02:00

Svar: Stiftelsen Hemmet grundades 1886 och den nuvarande byggnaden är från 1930-talet. I samband med en omfattande grundrenovering och modernisering byggdes lägenheterna ut så att alla rum i huset numera har ett eget badrum. Storleken på rummen varierar från 18 m2 till dubbletter på över 40 m2, men är i snitt ca 30 m2 på servicesidan Annahemmet, något mindre på Rosenhemmet, avdelningen för personer med minnessjukdom.

Vilka olika betalningssätt finns det för boende på Hemmet?2018-01-05T10:34:03+02:00

Svar: På Hemmet kan du bo med stadens betalningsförbindelse, med servicesedel eller helt privat. Läs mera om de olika betalningssätten under Hur mycket kostar det att bo på Hemmet?

Kan jag betala för bara en del av servicen om jag klarar mig ganska bra själv?2018-01-05T10:31:51+02:00

Svar: Hemmet erbjuder fem olika servicepaket som passar de flesta, från självständigt paket I på servicehussidan Annahemmet, till vård på avdelning för minnessjuka på Rosenhemmet. I servicepaketen ingår alltid helpension, städning, klädtvätt, program och trygghetslarm på servicehussidan, samt en egenvårdares tjänster. Servicepaketen är fasta till sina innehåll och tjänster kan inte väljas bort eller till.

Måltidspaketet ingår alltid som en helhet och kan inte väljas bort eller väljas till vissa delar, men i alla rum på Annahemmet (servicehussidan) finns ett litet kökspentry med kylskåp och plats för t.ex. vattenkokare. I självständiga boendet I förväntas pensionären klara t.ex. medicinhanteringen själv, medan hjälp med medicindelningen fås i de andra servicepaketen.

Hur fastställs mina vårdbehov och vad händer om mitt vårdbehov ökar?2018-01-05T10:25:00+02:00

Svar: Vi använder oss av mätaren RAI för att fastställa vårdbehovet. RAI-systemet är ett standardiserat mätverktyg för att samla information så att pensionärens servicebehov kan avgöras och vi kan skapa vård- och rehabiliteringsplaner. I Finland övervakas RAI-mätaren av institutet för hälsa och välfärd (THL). Här kan du läsa mera om RAI (på finska).

https://www.thl.fi/sv/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-jarjestelmasta

När du flyttar till Hemmet görs en bedömning av ditt vårdbehov, som sedan utvärderas efter en tids boende. Bedömningarna görs sedan med jämna mellanrum, så att pensionären får den service enligt det servicepaket hon eller han behöver. Vid ett ökat vårdbehov skrivs ett nytt avtal för ett mer omfattande vårdpaket, medan pensionären kan övergå till ett lättare vårdpaket t.ex. vid framgångsrik rehabilitering efter en operation eller motsvarande situationer.

Vilka städer har Hemmet köptjänstavtal eller servicesedelavtal med?2018-01-05T10:17:27+02:00

Svar: Hemmet har köptjänstavtal och servicesedelavtal med Åbo stad och S:t Karins och servicesedelavtal med S:t Karins och de närliggande kommunerna, samt Helsingfors.

Hur går jag tillväga för att få servicesedel och vad betyder det i praktiken?2018-01-05T12:05:06+02:00

Svar: Pensionären betalar mat och hyra till Hemmet. Servicesedeln används för att bekosta kostnaderna för vård och omsorg och värdet baserar sig på pensionärens inkomst. Om servicesedeln har ett lägre värde än servicekostnaden betalar pensionären mellanskillnaden till Hemmet. Information om Åbo stads servicesedlar hittar du här: http://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/servicesedlar

Hur gör jag för att komma in i stadens kösystem?2018-01-05T10:17:04+02:00

Svar: Kontakta din socialskötare inom äldreomsorgen i ditt bostadsområde för närmare information. Information om Åbo stads socialskötare inom äldreomsorgen hittar du här:
https://www.turku.fi/toimipaikat/vanhuspalvelujen-sosiaalityontekijoiden-yhteystiedot

Hur mycket kostar det att bo på Hemmet?2018-01-11T11:26:34+02:00

Svar: på Hemmet bor personer privat, med servicesedel eller med betalningsförbindelse från sin kommun.

Med betalningsförbindelse från staden betalar pensionären hyran till Hemmet. Kostnaderna för vård, omsorg och måltider bestäms enligt betalningsförmåga av staden. Mera information fås från stadens socialskötare.  

Boende med servicesedel: Pensionären betalar hyra och mat till servicehuset. Servicesedeln används för att bekosta vård och omsorg och värdet baserar sig på pensionärens inkomst. Om servicesedeln har ett lägre värde än servicekostnaden betalar pensionären mellanskillnaden till Hemmet.

Vid privat boende betalar pensionären alla hyres-, mat- och vårdkostnader själv. Kostnaderna består av hyra enligt 20,31 e/m2, måltidspaket à 630 e/mån med alla måltider inkluderade. Hemmets lägenheter varierar i storlek, från dubbletter på över 40 m2 till vår minsta enrummare på 18 m2. Dessutom betalar pensionären för vård och omsorg enligt det vårdpaket hen behöver. Priset på vårdpaketen varierar enligt omfattningen, från 1114,80 e/månad för självständigt boende I.

Man kan ansöka om vårdbidrag från FPA oavsett betalningsform. Pensionärer med privat boende kan dessutom dra av en del av vårdkostnaderna som hushållsavdrag i beskattningen.

Hur gör jag för att ställa mig i kö för privat boende på Hemmet?2018-01-05T10:14:56+02:00

Svar: Om du vill ställa dig i kö kontaktar du Hemmets VD Ann-Mari Backman per telefon eller e-post, eller här på hemsidans ”Ta kontakt”. Det går bra att ta kontakt för att titta på utrymmen innan du bestämmer dig för om du vill köa. Det går också bra att tacka nej och fortsätta köa om du blir erbjuden en plats men inte känner dig redo att flytta riktigt än.

Hur lång är kön för privat boende eller boende med servicesedel på Hemmet?2018-01-05T12:06:41+02:00

Svar: Kösituationen för privat permanent boende på Hemmet ändras hela tiden. När en ett rum blir ledigt tar vi kontakt med personer som visat intresse för att flytta in. Ibland är en flytt ännu inte är aktuell för dem som köar, då kontaktar vi följande i kön. Därför är det svårt att säga exakt hur lång tid man köar för en lägenhet på Hemmet.

Ofta går ett boende att ordna relativt snabbt om situationen är akut, på Hemmet finns några intervallrum som kan hyras för kortare eller längre tid om man vill pröva på hur det är att bo på Hemmet.