Kan jag betala för bara en del av servicen om jag klarar mig ganska bra själv?

Svar: Hemmet erbjuder fem olika servicepaket som passar de flesta, från självständigt paket I på servicehussidan Annahemmet, till vård på avdelning för minnessjuka på Rosenhemmet. I servicepaketen ingår alltid helpension, städning, klädtvätt, program och trygghetslarm på servicehussidan, samt en egenvårdares tjänster. Servicepaketen är fasta till sina innehåll och tjänster kan inte väljas bort eller till. [...]

By |2018-01-05T10:31:51+02:00januari 5th, 2018|, , |0 Comments

Hur fastställs mina vårdbehov och vad händer om mitt vårdbehov ökar?

Svar: Vi använder oss av mätaren RAI för att fastställa vårdbehovet. RAI-systemet är ett standardiserat mätverktyg för att samla information så att pensionärens servicebehov kan avgöras och vi kan skapa vård- och rehabiliteringsplaner. I Finland övervakas RAI-mätaren av institutet för hälsa och välfärd (THL). Här kan du läsa mera om RAI (på finska). https://www.thl.fi/sv/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-jarjestelmasta När [...]