Kan jag betala för bara en del av servicen om jag klarar mig ganska bra själv?

Svar: Hemmet erbjuder fem olika servicepaket som passar de flesta, från självständigt paket I på servicehussidan Annahemmet, till vård på avdelning för minnessjuka på Rosenhemmet. I servicepaketen ingår alltid helpension, städning, klädtvätt, program och trygghetslarm på servicehussidan, samt en egenvårdares tjänster. Servicepaketen är fasta till sina innehåll och tjänster kan inte väljas bort eller till. [...]

By |2018-01-05T10:31:51+02:00januari 5th, 2018|, , |0 Comments

Hur fastställs mina vårdbehov och vad händer om mitt vårdbehov ökar?

Svar: Vi använder oss av mätaren RAI för att fastställa vårdbehovet. RAI-systemet är ett standardiserat mätverktyg för att samla information så att pensionärens servicebehov kan avgöras och vi kan skapa vård- och rehabiliteringsplaner. I Finland övervakas RAI-mätaren av institutet för hälsa och välfärd (THL). Här kan du läsa mera om RAI (på finska). https://www.thl.fi/sv/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-jarjestelmasta När [...]

Hur mycket kostar det att bo på Hemmet?

Svar: på Hemmet bor personer privat, med servicesedel eller med betalningsförbindelse från sin kommun. Med betalningsförbindelse från staden betalar pensionären hyran till Hemmet. Kostnaderna för vård, omsorg och måltider bestäms enligt betalningsförmåga av staden. Mera information fås från stadens socialskötare.   Boende med servicesedel: Pensionären betalar hyra och mat till servicehuset. Servicesedeln används för att bekosta [...]

Hur lång är kön för privat boende eller boende med servicesedel på Hemmet?

Svar: Kösituationen för privat permanent boende på Hemmet ändras hela tiden. När en ett rum blir ledigt tar vi kontakt med personer som visat intresse för att flytta in. Ibland är en flytt ännu inte är aktuell för dem som köar, då kontaktar vi följande i kön. Därför är det svårt att säga exakt hur [...]

By |2018-01-05T12:06:41+02:00januari 5th, 2018|, |0 Comments