Hur mycket kostar det att bo på Hemmet?

Svar: på Hemmet bor personer privat, med servicesedel eller med betalningsförbindelse från sin kommun. Med betalningsförbindelse från staden betalar pensionären hyran till Hemmet. Kostnaderna för vård, omsorg och måltider bestäms enligt betalningsförmåga av staden. Mera information fås från stadens socialskötare.   Boende med servicesedel: Pensionären betalar hyra och mat till servicehuset. Servicesedeln används för att bekosta [...]