Svar: Hemmet har köptjänstavtal och servicesedelavtal med Åbo stad och S:t Karins och servicesedelavtal med S:t Karins och de närliggande kommunerna, samt Helsingfors.