Svar: På Hemmet kan du bo med stadens betalningsförbindelse, med servicesedel eller helt privat. Läs mera om de olika betalningssätten under Hur mycket kostar det att bo på Hemmet?