Svar: Varje människa och varje livssituation är unik. På Hemmet strävar vi efter att hitta de lösningar som passar just er för ett trivsamt liv i ert nya hem. Även om ett par har mycket olika vårdbehov behöver ett boende i dubblett på samma avdelning inte uteslutas per automatik, många faktorer påverkar och lösningarna kan se olika ut.

Det finns förstås också möjlighet att bo på olika avdelningar och att hälsa på varandra på dagarna om ett boende på samma avdelning av någon anledning inte är det bästa alternativet.