Svar: Hemmet erbjuder fem olika servicepaket som passar de flesta, från självständigt paket I på servicehussidan Annahemmet, till vård på avdelning för minnessjuka på Rosenhemmet. I servicepaketen ingår alltid helpension, städning, klädtvätt, program och trygghetslarm på servicehussidan, samt en egenvårdares tjänster. Servicepaketen är fasta till sina innehåll och tjänster kan inte väljas bort eller till.

Måltidspaketet ingår alltid som en helhet och kan inte väljas bort eller väljas till vissa delar, men i alla rum på Annahemmet (servicehussidan) finns ett litet kökspentry med kylskåp och plats för t.ex. vattenkokare. I självständiga boendet I förväntas pensionären klara t.ex. medicinhanteringen själv, medan hjälp med medicindelningen fås i de andra servicepaketen.