Svar: Stiftelsen Hemmet grundades 1886 och den nuvarande byggnaden är från 1930-talet. I samband med en omfattande grundrenovering och modernisering byggdes lägenheterna ut så att alla rum i huset numera har ett eget badrum. Storleken på rummen varierar från 18 m2 till dubbletter på över 40 m2, men är i snitt ca 30 m2 på servicesidan Annahemmet, något mindre på Rosenhemmet, avdelningen för personer med minnessjukdom.