Svar: på Hemmet bor personer privat, med servicesedel eller med betalningsförbindelse från sin kommun.

Med betalningsförbindelse från staden betalar pensionären hyran till Hemmet. Kostnaderna för vård, omsorg och måltider bestäms enligt betalningsförmåga av staden. Mera information fås från stadens socialskötare.  

Boende med servicesedel: Pensionären betalar hyra och mat till servicehuset. Servicesedeln används för att bekosta vård och omsorg och värdet baserar sig på pensionärens inkomst. Om servicesedeln har ett lägre värde än servicekostnaden betalar pensionären mellanskillnaden till Hemmet.

Vid privat boende betalar pensionären alla hyres-, mat- och vårdkostnader själv. Kostnaderna består av hyra enligt 20,31 e/m2, måltidspaket à 630 e/mån med alla måltider inkluderade. Hemmets lägenheter varierar i storlek, från dubbletter på över 40 m2 till vår minsta enrummare på 18 m2. Dessutom betalar pensionären för vård och omsorg enligt det vårdpaket hen behöver. Priset på vårdpaketen varierar enligt omfattningen, från 1114,80 e/månad för självständigt boende I.

Man kan ansöka om vårdbidrag från FPA oavsett betalningsform. Pensionärer med privat boende kan dessutom dra av en del av vårdkostnaderna som hushållsavdrag i beskattningen.