Svar: Kösituationen för privat permanent boende på Hemmet ändras hela tiden. När en ett rum blir ledigt tar vi kontakt med personer som visat intresse för att flytta in. Ibland är en flytt ännu inte är aktuell för dem som köar, då kontaktar vi följande i kön. Därför är det svårt att säga exakt hur lång tid man köar för en lägenhet på Hemmet.

Ofta går ett boende att ordna relativt snabbt om situationen är akut, på Hemmet finns några intervallrum som kan hyras för kortare eller längre tid om man vill pröva på hur det är att bo på Hemmet.