Svar: Kontakta din socialskötare inom äldreomsorgen i ditt bostadsområde för närmare information. Information om Åbo stads socialskötare inom äldreomsorgen hittar du här:
https://www.turku.fi/toimipaikat/vanhuspalvelujen-sosiaalityontekijoiden-yhteystiedot