Svar: Pensionären betalar mat och hyra till Hemmet. Servicesedeln används för att bekosta kostnaderna för vård och omsorg och värdet baserar sig på pensionärens inkomst. Om servicesedeln har ett lägre värde än servicekostnaden betalar pensionären mellanskillnaden till Hemmet. Information om Åbo stads servicesedlar hittar du här: http://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/servicesedlar