Svar: Vi använder oss av mätaren RAI för att fastställa vårdbehovet. RAI-systemet är ett standardiserat mätverktyg för att samla information så att pensionärens servicebehov kan avgöras och vi kan skapa vård- och rehabiliteringsplaner. I Finland övervakas RAI-mätaren av institutet för hälsa och välfärd (THL). Här kan du läsa mera om RAI (på finska).

https://www.thl.fi/sv/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-jarjestelmasta

När du flyttar till Hemmet görs en bedömning av ditt vårdbehov, som sedan utvärderas efter en tids boende. Bedömningarna görs sedan med jämna mellanrum, så att pensionären får den service enligt det servicepaket hon eller han behöver. Vid ett ökat vårdbehov skrivs ett nytt avtal för ett mer omfattande vårdpaket, medan pensionären kan övergå till ett lättare vårdpaket t.ex. vid framgångsrik rehabilitering efter en operation eller motsvarande situationer.