12.9.2019

HÖSTEN 2019 PÅ VILLA VINDEN

Bekanta dig med höstens program på Villa Vinden www.villavinden.fi/evenemang . Hösten bjuder på bl.a.:

  • Hälsomotionsformen Asahi (gratis) torsdagar kl. 17, t.o.m. 12.12
  • Vänkurs med Röda Korset, 17.9 kl. 16-19 (Bindande anmälningar via www.lyyti.in/vankurs-villavinden senast 13.9.2019)
  • Föredrag om fester och folktro med studerande vid Åbo Akademi, torsdagarna 10.10., 17.10. och 24.10. kl. 10–11. Gratis inträde!
  • Festivalen SeniorFest 9-11.10. Fullspäckat program, gratis inträde!

***

22.5.2019

PRESSMEDDELANDE

Ann-Mari Backman avgår på egen begäran som Hemmets VD den 30.9.2019.
Fredrika Abrahamsson blir Hemmets nya verkställande direktör från 1.10.2019.

Fredrika Abrahamsson valdes enhälligt av styrelsen för Stiftelsen Hemmet i Åbo till ny verkställande direktör.

– Jag är glad att kunna presentera Fredrika Abrahamsson som ny VD för Hemmet. Hon för med sig ett brett ledarskapskunnande och har jobbat med mångsidiga uppgifter inom vårdsektorn, säger Fredrik Sunde som är styrelseordförande för Stiftelsen Hemmet.

Fredrika Abrahamsson har jobbat både som ledare och utvecklingsexpert, senast som chef för expert- och utvecklingscentret för Kårkulla samkommun. Hemmets VD ansvarar för både servicehusets ordinarie verksamhet, samt för Villa Vinden som invigdes tidigare i år.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag, att jobba med personalen och pensionärerna både för Hemmet och Villa Vinden, säger Fredrika Abrahamsson.

******

22.1.2018

Hemmets nya satsning – Villa Vinden – har öppnat 21.1.2019! I Villa Vindens splitternya lokaler finns ett mysigt café med lunchserveringdagverksamhet, cateringservice, möjlighet att ordna möten, företagsfrukostar, fester, kursverksamhet och konserter. Kort sagt, Villa Vinden vill vara ett andra vardagsrum för dig, din familj och dina vänner. Välkomna upp till Hemmets fjärde våning! Caféet är öppet vardagar kl. 11-15, lunch serveras kl. 11-14. Ingång via Observatoriegatan 2.
Läs mer här
Gilla oss också på Facebook!

******

4.6.2018

Förhandsinformation till pensionärer och besökare på Hemmet:

Hissen på Observatoriegatans sida går i pension. Vi genomför hissrenovering och bygger samtidigt ut trappan upp till vinden. Med anledning av att trapphuset på Observatoriegatans sida blir byggarbetsplats, kommer dörren till Observatoriegatan att vara stängd för all annan trafik (än byggarnas) fr.o.m. 25.6.2018, ca fyra månader framåt.

Pensionärer, besökare och transporter av olika slag hänvisas därför till Hemgatans dörr.

Vi beklagar de problem som arrangemangen eventuellt orsakar! Frågor och begäran om mera info kan riktas till info@hemmet.fi.

******

24.5.2018

Meddelande med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda de enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Mera information om våra förfaringssätt och i vilka fall personuppgifter samlas in hittar du här: Information om GDPR och behandling av personuppgifter

******

14.3.2018

Pressmeddelande

Unik satsning på Stiftelsen Hemmets vind


Styrelsen för Stiftelsen Hemmet i Åbo beslöt på sitt möte den 28.2.2018 att en omfattande renovering av Hemmets vindsutrymmen i huset på Observatoriegatan 2 omgående skall inledas. Vinden, som tas i bruk i slutet av året, kommer att erbjuda mångsidig service för hemmaboende seniorer i form av rehabilitering, läkartjänster och sociala aktiviteter.  I anslutning till dessa tjänster finns ett café som satsar så hembakat, närproducerat och med personlig betjäning. Servicen ges på svenska.

– Satsningen på tjänster för hemmaboende äldre och närstående svarar på ett behov som finns i samhället. Idag bor allt flera hemma allt längre och vårdas av en närstående. Det finns en efterfrågan på service som hjälper till att rehabilitera och stöda det fysiska, men också en ett behov av social verksamhet för pensionärerna och deras anhöriga, säger Ann-Mari Backman.

Utöver fysisk och social rekreation för äldre, kommer Hemmets vind också att välkomna stadens yngre invånare. Åbo stad hyr utrymmen för Sirkkala förskola från och med början av hösten. Hyresavtalet är tidsbundet på fyra år.

– Hemmet har länge samarbetat med både skola och dagis i olika former av verksamhet. Att förskolebarn flyttar in på Hemmets vind känns helt rätt, och ger förhoppningsvis många möjligheter till generationsöverskridande möten i framtiden.

Sirkkala förskola beräknas flytta in i augusti 2018, vindens övriga utrymmen beräknas invigas i november. Hemmets övriga verksamhet påverkas inte.

– Att verka som servicehus och erbjuda tryggt och trivsamt boende på svenska är och har varit grunden i Hemmets verksamhet i över 130 år. Vi har inga planer på att göra förändringar i det.

Hemmet erbjuder boende för 50 pensionärer på två avdelningar och är det enda helt svenskspråkiga servicehuset i Åbo.

Vinsrenoveringen finansieras med bidrag från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet och med lån. Huvudentreprenör är Metsämäen Rakennus Oy.

Renoveringsprojektet kan följas på www.facebook.com/villavinden och bloggen https://villavinden.wordpress.com/

Mera information

Ann-Mari Backman
Verkställande direktör
Stiftelsen Hemmet i Åbo
ann-mari.backman@hemmet.fi
050 356 5222