11.5.2021

 

Uppdaterad information gällande besök på Hemmet (pdf)

Vi har uppdaterat besöksanvisningarna. Besöken förutsätter att besökarna är friska -vid minsta förkylningssymptom måste besöken avbokas. Vid alla besök bör munskydd användas.

Besök inomhus, i pensionärens egna rum:

 • Pensionären kan ta emot besök i det egna rummet, besökens längd begränsas inte.
 • Besöket begränsas till en person/gång.
 • Vi försöker undvika trafik i de allmänna utrymmena och önskar därför att den ingång som är närmast pensionärens rum används. Hör dig för med personalen så berättar vi vilken ingång som är lämpligast att använda.

Utomhusbesök på vår gård eller utanför huset:

 • Besöken meddelas på förhand, det räcker att besökaren tar kontakt samma dag och informerar att de tänker komma på besök, besökens längd begränsas inte.
 • Det är okej att flera pensionärer tar emot utomhusbesök samtidigt (så länge det passar avdelningens program) eftersom vi har så stor gård så kan pensionärerna vara på sina besök på olika ställen på gården.
 • Utomhusbesöken planeras i samråd med personalen så att verksamheten kan fungera som vanligt.

Besök i hobbyrummet:

 • Besöken planeras in på förhand med personalen.
 • Högst 45 minuters besök och två besökare kan delta/ gång.

 

Tack för ett gott samarbete

Ledningsgruppen

 

20.4.2021

Information gällande besök på Hemmet 

(samma info som pdf)

Vi har uppdaterade besöksanvisningar. Besöken förutsätter så klart att besökarna känner sig friska − vid minsta förkylningssymptom måste besöket avbokas. De här besöksformerna är möjliga:

Utomhusbesök på vår gård eller utanför huset

 • Besöken planeras in på förhand med personalen. Det räcker ofta att anhöriga tar kontakt samma dag och informerar att de tänker komma på gårdsbesök eller ut och gå.
 • Högst fem anhöriga får delta i besöken och munskydd används.
 • Det finns ingen regel gällande hur ofta anhöriga får träffa sina pensionärer utomhus under veckan eller kring längden på besöket.
 • Det är okej att flera pensionärer har gårdsbesök inplanerat på samma gång (så länge det passar avdelningens program). Eftersom vi har så stor gård så kan pensionärerna vara på sina besök på olika ställen på gården.

Besök utanför Hemmet t.ex. på Villa Vinden eller hemma hos anhörig

 • Besöken planeras in på förhand med personalen.
 • Munskydd används vid besöken.
 • Högst fem anhöriga får delta i besöken.

Besök i hobbyrummet fortsätter:

 • Besöken planeras in på förhand med personalen.
 • 45 minuters besök.
 • 1 gång/vecka.
 • Två anhöriga får delta i besöket.
 • Munskydd används.

Besök inne på rummet är inte tillåtet. Några pensionärer har undantagslov att ta emot sina anhöriga inne på rummet.

Varmt välkomna att boka in besök!
Mvh, ledningsgruppen, 19.4.2021

***

 

19.1.2021


CORONAVACCINERINGEN INLEDS

Den här veckan inleds coronavaccineringen av våra pensionärer och vår personal. Dos 2 ges tre veckor efter den första dosen. Det är Åbo stads välfärdssektor som koordinerar vaccineringarna till alla äldreboenden i Åbo och vaccinet som vi får är av märket Pfizer; d.v.s. det första vaccinpreparatet som fick försäljningstillstånd. Alla pensionärer har haft möjlighet att – antingen själva eller via sina anhöriga kontaktpersoner – ta ställning till om de skall vaccineras eller inte. Vår VD Fredrika Abrahamsson svarar gärna på eventuella frågor om vaccineringen, 050 356 5222, fredrika.abrahamsson@hemmet.fi.

***

 

16.12.2020

BOKNING AV BESÖK INFÖR JULHELGEN
 
Vi på Hemmet ber vänligen er anhöriga att i god tid – senast måndagen 21.12 – boka in besök på Hemmet inför julhelgen. Vi önskar också att vissa tider 24-26.12 fredas för besök, eftersom vi har gemensamt program och festmåltider då våra pensionärer samlas. Så här ser avdelningarnas önskemål ut:
 
Rosenhemmet
24.12: Vi önskar att inga besök sker kl. 11-14.30 och från kl. 16 resten av dagen
25.12 & 26.12 önskar vi att besöken sker mellan kl. 13-16
 
Annahemmet
24.12: Vi önskar att inga besök sker kl. 11-13.30 och från kl. 16 resten av dagen
 
Vi hoppas att kunna komma så många önskemål som möjligt till mötes. Ni anhöriga är varmt välkomna inom de ramar som coronapandemin tillåter!
 
***
 
 
5.11.2020


Vi har uppdaterat vår plan för egenkontroll. Bekanta dig gärna med den här: Hemmets plan för egenkontroll 1.10.2020

***

 

13.10.2020


ANVISNINGAR FÖR BESÖK PÅ HEMMET (Uppdaterade 8.10 och 12.11.2020)

Med anledning av Corona-epidemin vill vi att besöken på Hemmet sker kontrollerat.

Vi förstår att situationen är betungande och vill därför kunna erbjuda er möjligheten att träffa er anhörig på följande villkor:

 • Du ska känna dig frisk, inte ha flunssa-symptom.
 • Ring till avdelningen och boka träffen på förhand.
 • Träffen sker med beaktande av säkerhetsavstånd och gällande hygienföreskrifter.
 • Besöken sker i hobbyrummet på våning 1.
 • Er träff pågår max. en timme. Uppdaterat 12.11: fr.o.m. måndagen 16.11 gäller 45 min.
 • Högst två anhöriga deltar i träffen.
 • Du är medveten om att oförutsedda och plötsliga händelser kan bidra till att träffen behöver flyttas till någon annan dag.

Det kan vara svårt att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd, därför används munskydd och/eller plexiglas.

Vi rekommenderar att du som besöker Hemmet ofta införskaffar egna munskydd. Engångsmunskydd eller munskydd av tyg som kan användas flera gånger finns att köpa på apotek eller i välsorterade affärer.

Utöver de planerade besöken en gång/vecka är det möjligt att ta med pensionären exempelvis på en promenad i parken.

Frågor kan riktas till Fredrika Abrahamsson 050 356 5222
Tack för gott samarbete

13.8.2020

VILL DU JOBBA HOS OSS SOM NÄRVÅRDARE ELLER SJUKSKÖTARE?

Hemmet i Åbo söker behöriga närvårdare och sjukskötare för tillsvidareanställning fr.o.m. 1 oktober 2020. Hemmet erbjuder en trevlig arbetsmiljö och sympatiska kolleger. Våra pensionärers behov och trivsel ligger oss allra närmast hjärtat, och vi hoppas att du som tänker i samma banor skickar in din ansökan. Mer info hittas på sidan mol.fi, nedan hittar du länkar till arbetsplatsannonserna:

Ledig tjänst, närvårdare på Hemmet i Åbo (mol.fi)
Ledig tjänst, sjukskötare på Hemmet i Åbo (mol.fi)

Vi ser fram emot att höra från dig!

***

13.8.2020

ANVISNINGAR FÖR BESÖK PÅ HEMMET (Uppdaterade 12.8.2020)

Med anledning av Corona-epidemin vill vi att besöken på Hemmet sker kontrolleratVi förstår att situationen är betungande och vill därför kunna erbjuda er möjligheten att träffa er anhörig på följande villkor, som även kan laddas ner som som pdf här:

 • Besöken sker i första hand utomhus 
 • Besöken bokas på förhand 
 • Träffen sker med beaktande av säkerhetsavstånd  
 • Er träff pågår max. 1 timme 
 • Vårdpersonal instruerar och ger vid behov skyddsutrustning 
 • Högst två anhöriga deltar i träffen. 

Det kan vara svårt att hålla säkerhetsavstånd, i sådan situationer används munskydd eller så hålls träffen på Rosenhemmets gård, så att du som anhörig får stå på andra sidan stängslet.  Vi rekommenderar att du som besöker Hemmet ofta införskaffar egna munskydd. Engångsmunskydd eller munskydd av tyg som kan användas flera gånger finns att köpa på apotek eller i välsorterade affärer. Utöver de planerade besöken en gång/vecka är det möjligt att ta med pensionären exempelvis på en promenad i parken. 

Dessa saker behöver du beakta: 

 • Du ska känna dig frisk, inte ha flunssa-symptom 
 • Ring till avdelningen och kom överens med personalen vilken dag som en träff skulle gå att ordna samt tidpunkt 
 • Du är medveten om att väder eller andra plötsliga situationer kan bidra till att träffen behöver flyttas till någon annan dag 

Vi önskar att ni är medvetna om att träffen behöver planeras in i god tid så att rutinerna på avdelningen kan fortlöpa som vanligt. 

Om sällskapsdjur (t.ex. hundar) tas med, bör även dessa hålla sig på behörigt avstånd, 3 m från pensionären.
Vi ber att man respekterar tiden på max en timme, då besöken varit många till antalet, så att vi kan fortsätta ta emot lika många besökare per dag som tidigare. 

Tack för gott samarbete 

 Fredrika Abrahamsson 

***

12.3.2020

TOTALT BESÖKSFÖRBUD PÅ HEMMET TILLS VIDARE (12.3.2020 ->)

Vi har infört totalt försöksförbud på Hemmet tills vidare. Detta gäller alla, både anhöriga, volontärer, personer som uppträder med program samt andra besökare. Villa Vinden är stängd åtminstone 16.3-19.4.2020, vilket innebär att caféet är stängt och att inga kurser, dagverksamhet eller evenemang ordnas under den tiden.

Orsaken till detta är att Hemmets pensionärer är särskilt utsatta för infektioner. Åbo stad har dessutom idag gett ut direktiv om att strikt begränsning av besök. Vi hoppas på er förståelse, bästa anhöriga, volontärer och kunder! Följ med våra sociala medier och vår hemsida för aktuell information; vi uppdaterar infon genast situationen förändras. Vi hoppas att situationen återgår till det normala så fort som möjligt, så att vardagen på Hemmet, med trevliga besök, programpunkter, caféverksamhet, kurser och annat skoj kan köra igång igen!

Förfrågningar kan riktas till:

Anna Johansson, 045 892 4699
Annahemmet, avdelningsskötare

Mari Grönholm, 045 318 7386
Rosenhemmet, avdelningsskötare

Fredrika Abrahamsson 050 356 5222
Verkställande direktör

***

11.3.2020

HEMMETS RIKTLINJER GÄLLANDE CORONAVIRUSET – VI BEGRÄNSAR BESÖKEN PÅ HEMMET

På grund av corona-situationen har Hemmets ledningsgrupp beslutat att begränsa besöken på Hemmet och ge ut direktiv gällande bl.a. handhygien och resor. Vi kommer uppdaterar våra direktiv vid behov. Ifall du är osäker på om du kan besöka Hemmet, vänligen ring oss innan ett eventuellt besök.
Direktiven finns att ladda ner som pdf på svenska och finska nedan. Den svenska texten kan även läsas i sin helhet under länkarna.

Hemmet, info om corona 11.3.2020
Hemmet, corona tiedotus 11.3.2020


Läget för coronavirusepidemin har förändrats under de senaste dagarna och risken för smitta är förhöjd i flera länder. Pensionärerna på Hemmet är särskilt utsatta vid förekomst av epidemier. Vi begränsar besöken hos oss och önskar att extra försiktighet uppmärksammas vid besök. Följande riktlinjer gäller tillsvidare:

Uppmärksamma god handhygien. Tvätta ofta händerna med varmt vatten och tvål (20 sek). Använd handsprit.

Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Hosta och nys mot armvecket om du inte har en näsduk till hands. Hosta eller nys inte mot handen.

Avstå från handskakning. Kunglig vinkning kan funka som ersättning.

Vi begränsar besöken till Hemmet. Anhöriga, volontärer och övrigt folk utifrån ombeds avstå från besök om de har minsta lilla symptom.

Privata resor görs enligt egen bedömning. Vid resor utomlands bör utrikesministeriets reseanvisningar följas. Efter resa följer man noggrant med sitt hälsotillstånd innan man besöker pensionärerna på Hemmet.

Vi inleder rengöring av särskilt utsatta ytor (handtag, ledstänger, kranar och dörrar) med klorblandning. Rengöringen utförs 2 ggr/ dygn. Utöver detta rengör SOL dessa ytor 2 ggr/ dygn.

Det är viktigt att snabbt identifiera sjukdomsfall så att man kan förhindra att andra människor insjuknar. Om du har vistats på epidemiområdet och du får symtom som tyder på akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta och andnöd, inom 14 dygn, kontakta alltid först per telefon jouren vid ditt lokala sjukhus eller din lokala hälsocentral. Du får anvisningar om hur du söker vård.

Vi följer med hur situationen utvecklas och ger mera information efter hand.

10.3.2020 Stiftelsen Hemmet i Åbo / Ledningsgruppen

***

4.3.2020

VILLA VINDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Hemmet pärla Villa Vinden öppnade sina dörrar i början av 2019. Under året som gått har vinden härbärgerat en mångsidig och fin verksamhet: Dagverksamhet, konserter, möten, seminarier, motionskurser, en festival, minnesstunder och fester, för att nämna en del av aktiviteterna. Parallellt med detta hyser Hemmets fjärde våning förstås Café Villa Vinden, som är öppet för allmänheten. Caféet erbjuder läckra bakverk, lunchservering och catering. Caféet är öppet vardagar kl. 11-15, lunch serveras kl. 11-14.

Läs gärna mer om Villa Vinden i verksamhetsberättelsen för år 2019. Den hittar du här (pdf)

***

12.9.2019

HÖSTEN 2019 PÅ VILLA VINDEN

Bekanta dig med höstens program på Villa Vinden www.villavinden.fi/evenemang . Hösten bjuder på bl.a.:

 • Hälsomotionsformen Asahi (gratis) torsdagar kl. 17, t.o.m. 12.12
 • Vänkurs med Röda Korset, 17.9 kl. 16-19 (Bindande anmälningar via www.lyyti.in/vankurs-villavinden senast 13.9.2019)
 • Föredrag om fester och folktro med studerande vid Åbo Akademi, torsdagarna 10.10., 17.10. och 24.10. kl. 10–11. Gratis inträde!
 • Festivalen SeniorFest 9-11.10. Fullspäckat program, gratis inträde!

***

22.5.2019

PRESSMEDDELANDE

Ann-Mari Backman avgår på egen begäran som Hemmets VD den 30.9.2019.
Fredrika Abrahamsson blir Hemmets nya verkställande direktör från 1.10.2019.

Fredrika Abrahamsson valdes enhälligt av styrelsen för Stiftelsen Hemmet i Åbo till ny verkställande direktör.

– Jag är glad att kunna presentera Fredrika Abrahamsson som ny VD för Hemmet. Hon för med sig ett brett ledarskapskunnande och har jobbat med mångsidiga uppgifter inom vårdsektorn, säger Fredrik Sunde som är styrelseordförande för Stiftelsen Hemmet.

Fredrika Abrahamsson har jobbat både som ledare och utvecklingsexpert, senast som chef för expert- och utvecklingscentret för Kårkulla samkommun. Hemmets VD ansvarar för både servicehusets ordinarie verksamhet, samt för Villa Vinden som invigdes tidigare i år.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag, att jobba med personalen och pensionärerna både för Hemmet och Villa Vinden, säger Fredrika Abrahamsson.

******

22.1.2018

Hemmets nya satsning – Villa Vinden – har öppnat 21.1.2019! I Villa Vindens splitternya lokaler finns ett mysigt café med lunchserveringdagverksamhet, cateringservice, möjlighet att ordna möten, företagsfrukostar, fester, kursverksamhet och konserter. Kort sagt, Villa Vinden vill vara ett andra vardagsrum för dig, din familj och dina vänner. Välkomna upp till Hemmets fjärde våning! Caféet är öppet vardagar kl. 11-15, lunch serveras kl. 11-14. Ingång via Observatoriegatan 2.
Läs mer här
Gilla oss också på Facebook!

******

4.6.2018

Förhandsinformation till pensionärer och besökare på Hemmet:

Hissen på Observatoriegatans sida går i pension. Vi genomför hissrenovering och bygger samtidigt ut trappan upp till vinden. Med anledning av att trapphuset på Observatoriegatans sida blir byggarbetsplats, kommer dörren till Observatoriegatan att vara stängd för all annan trafik (än byggarnas) fr.o.m. 25.6.2018, ca fyra månader framåt.

Pensionärer, besökare och transporter av olika slag hänvisas därför till Hemgatans dörr.

Vi beklagar de problem som arrangemangen eventuellt orsakar! Frågor och begäran om mera info kan riktas till info@hemmet.fi.

******

24.5.2018

Meddelande med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda de enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Mera information om våra förfaringssätt och i vilka fall personuppgifter samlas in hittar du här: Information om GDPR och behandling av personuppgifter

******

14.3.2018

Pressmeddelande

Unik satsning på Stiftelsen Hemmets vind


Styrelsen för Stiftelsen Hemmet i Åbo beslöt på sitt möte den 28.2.2018 att en omfattande renovering av Hemmets vindsutrymmen i huset på Observatoriegatan 2 omgående skall inledas. Vinden, som tas i bruk i slutet av året, kommer att erbjuda mångsidig service för hemmaboende seniorer i form av rehabilitering, läkartjänster och sociala aktiviteter.  I anslutning till dessa tjänster finns ett café som satsar så hembakat, närproducerat och med personlig betjäning. Servicen ges på svenska.

– Satsningen på tjänster för hemmaboende äldre och närstående svarar på ett behov som finns i samhället. Idag bor allt flera hemma allt längre och vårdas av en närstående. Det finns en efterfrågan på service som hjälper till att rehabilitera och stöda det fysiska, men också en ett behov av social verksamhet för pensionärerna och deras anhöriga, säger Ann-Mari Backman.

Utöver fysisk och social rekreation för äldre, kommer Hemmets vind också att välkomna stadens yngre invånare. Åbo stad hyr utrymmen för Sirkkala förskola från och med början av hösten. Hyresavtalet är tidsbundet på fyra år.

– Hemmet har länge samarbetat med både skola och dagis i olika former av verksamhet. Att förskolebarn flyttar in på Hemmets vind känns helt rätt, och ger förhoppningsvis många möjligheter till generationsöverskridande möten i framtiden.

Sirkkala förskola beräknas flytta in i augusti 2018, vindens övriga utrymmen beräknas invigas i november. Hemmets övriga verksamhet påverkas inte.

– Att verka som servicehus och erbjuda tryggt och trivsamt boende på svenska är och har varit grunden i Hemmets verksamhet i över 130 år. Vi har inga planer på att göra förändringar i det.

Hemmet erbjuder boende för 50 pensionärer på två avdelningar och är det enda helt svenskspråkiga servicehuset i Åbo.

Vinsrenoveringen finansieras med bidrag från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet och med lån. Huvudentreprenör är Metsämäen Rakennus Oy.

Renoveringsprojektet kan följas på www.facebook.com/villavinden och bloggen https://villavinden.wordpress.com/

Mera information

Ann-Mari Backman
Verkställande direktör
Stiftelsen Hemmet i Åbo
ann-mari.backman@hemmet.fi
050 356 5222