Loading...
AKTUELLT2018-07-09T08:50:57+00:00

4.6.2018

Förhandsinformation till pensionärer och besökare på Hemmet:

Hissen på Observatoriegatans sida går i pension. Vi genomför hissrenovering och bygger samtidigt ut trappan upp till vinden. Med anledning av att trapphuset på Observatoriegatans sida blir byggarbetsplats, kommer dörren till Observatoriegatan att vara stängd för all annan trafik (än byggarnas) fr.o.m. 25.6.2018, ca fyra månader framåt.

Pensionärer, besökare och transporter av olika slag hänvisas därför till Hemgatans dörr.

Vi beklagar de problem som arrangemangen eventuellt orsakar! Frågor och begäran om mera info kan riktas till info@hemmet.fi.

******

24.5.2018

Meddelande med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda de enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Mera information om våra förfaringssätt och i vilka fall personuppgifter samlas in hittar du här: Information om GDPR och behandling av personuppgifter

******

14.3.2018

Pressmeddelande

Unik satsning på Stiftelsen Hemmets vind


Styrelsen för Stiftelsen Hemmet i Åbo beslöt på sitt möte den 28.2.2018 att en omfattande renovering av Hemmets vindsutrymmen i huset på Observatoriegatan 2 omgående skall inledas. Vinden, som tas i bruk i slutet av året, kommer att erbjuda mångsidig service för hemmaboende seniorer i form av rehabilitering, läkartjänster och sociala aktiviteter.  I anslutning till dessa tjänster finns ett café som satsar så hembakat, närproducerat och med personlig betjäning. Servicen ges på svenska.

– Satsningen på tjänster för hemmaboende äldre och närstående svarar på ett behov som finns i samhället. Idag bor allt flera hemma allt längre och vårdas av en närstående. Det finns en efterfrågan på service som hjälper till att rehabilitera och stöda det fysiska, men också en ett behov av social verksamhet för pensionärerna och deras anhöriga, säger Ann-Mari Backman.

Utöver fysisk och social rekreation för äldre, kommer Hemmets vind också att välkomna stadens yngre invånare. Åbo stad hyr utrymmen för Sirkkala förskola från och med början av hösten. Hyresavtalet är tidsbundet på fyra år.

– Hemmet har länge samarbetat med både skola och dagis i olika former av verksamhet. Att förskolebarn flyttar in på Hemmets vind känns helt rätt, och ger förhoppningsvis många möjligheter till generationsöverskridande möten i framtiden.

Sirkkala förskola beräknas flytta in i augusti 2018, vindens övriga utrymmen beräknas invigas i november. Hemmets övriga verksamhet påverkas inte.

– Att verka som servicehus och erbjuda tryggt och trivsamt boende på svenska är och har varit grunden i Hemmets verksamhet i över 130 år. Vi har inga planer på att göra förändringar i det.

Hemmet erbjuder boende för 50 pensionärer på två avdelningar och är det enda helt svenskspråkiga servicehuset i Åbo.

Vinsrenoveringen finansieras med bidrag från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet och med lån. Huvudentreprenör är Metsämäen Rakennus Oy.

Renoveringsprojektet kan följas på www.facebook.com/villavinden och bloggen https://villavinden.wordpress.com/

Mera information

Ann-Mari Backman
Verkställande direktör
Stiftelsen Hemmet i Åbo
ann-mari.backman@hemmet.fi
050 356 5222