Loading...
VOLONTÄRER 2017-02-01T18:21:51+00:00

Våra frivilliga

Hemmets volontärer är en fantastisk resurs i vardagen både för personalen och för pensionärerna. Våra frivilliga är sällskap på utfärder, följer med på konsertbesök och teaterresor, ordnar högläsning och frågesport, är diskussionssällskap, hjälper till med trädgårdsarbete och massor med annat. Som frivillig bestämmer du själv hur ofta du engagerar dig och vilka uppdrag du tar emot.

Läsglädje på Hemmet – tre högläsningsvolontärer berättar

Under det senaste året i jobb funderade jag på hur jag skulle kunna engagera mig för äldre personer. Som österbottning i förskingringen har jag bara sporadiskt kontakt med äldre personer i min egen släkt. Jag har saknat den kontakten. På en Arbis-kurs kom jag i kontakt med en person som varit anställd på Hemmet och som ägnat sig åt högläsning. Hon uppmanade mig att ta kontakt med Ann-Mari, som svarade omedelbart, uttryckte sin glädje över mitt initiativ och önskade mig välkommen. Då hade jag redan berättat om idén inom den förening där jag fungerar som sekreterare, Svenska Bildningens Vänner rf. Styrelsens medlemmar blev alla entusiastiska och beslöt att SBV bildar en ny grupp, ”Högläsarna”. Gruppen består av mig, Harriet Nyback-Alanen, Ann-Christine Erkkilä och Marita Rajalin. Vi fick kontakt med Johanna Slotte, som är kulturkoordinator på Hemmet. Marita fungerar som kontaktperson till Hemmet via Johanna.

Vårt bokval har inspirerats av egna läsupplevelser men även av våra gemensamma bokpratsträffar. Det är vissa kriterier vi tar fasta på när vi väljer litteratur. Miljö och tidsperiod ska helst vara bekanta för våra åhörare och de ska kunna identifiera sig med det som händer. Vi har försökt välja berättelser som är jordnära, som inte innehåller konstigheter men också ger en gnutta spänning och lite glamour mitt i vardagen, t.ex. boken om Ingrid Bergmans liv. Boken om Stormskärs-Maja passade in i bilden eftersom de flesta av våra lyssnare har en relation till skärgården. Harriet kompletterade läsningen med att visa filmversionen som gav en lyckad tilläggsupplevelse med hisnande vackra naturbilder. Marita tog dem med ut på resor i Norden och Europa via Göran Schildts böcker, reserutterna studerades ingående på kartan. P-A. Fogelströms böcker tog åhörarna med till Stockholm och välkända platser. En uppskattad bok var Lågan i mörkret där Inga Donner Solonevichs färgrika livshistoria och äventyrliga resor väckte många igenkännanden och minnen från krigstiden till liv. Med på listan över böcker som varit omtyckta av våra åhörare finns också C. Sandbackas Ellen Llewellyn och Is av U-L. Lundberg.

Tanken bakom högläsningen var ursprungligen att läsa för dem som på grund av försämrad syn eller av andra orsaker inte orkar läsa själva. Men utan att ha tänkt så mycket på det har vi också kommit att bli en länk i en gammal tradition, högläsning av romaner (eller annan litteratur) i en krets av åhörare. Högläsning ger en annan dimension åt upplevelsen av litteratur, åt lyssnarna och åt den som läser. Det som kallas ”författarens röst” blir rimligtvis tydligare genom högläsning. Viktig är också möjligheten att omedelbart kunna kommentera och diskutera det lästa. Ibland får man läsa på lite för att kunna berätta om t.ex. historiska personer som förekommer i berättelserna och som väcker nyfikenhet.

Nu till julen har vi ett lite speciellt program. Vi kommer alla tre samtidigt och läser julberättelser, både traditionella och lite nyare. Vi planerar att visa bilder i anslutning till läsningen. De flesta julberättelser har ju vackra och stämningsfulla illustrationer.

Vi upplever lässtunderna i den goda atmosfären på Hemmet som berikande även för oss själva. Det är alltid med glad förväntan man vandrar korridoren fram till Carpelanska salen.

Harriet, Ann-Christine och Marita

Intresserad av att bli volontär? Ta kontakt!